فورم ارتباط با ما

دفتر مرکزی
  • آدرس فزیکی: House 1135, Street 6, Qalai-Fatullah Kabul, Afghanistan
  • شماره تماس: 020-221-4143
  • ایمل: info@massoudfoundation.org

ساعات رسمی
  • Saturday - Wednesday 8:00 am to 4:00 pm
  • Thursdays - 8:00 am to 12:00 pm
  • Friday - Closed